Ons hoofdkantoor

Ninoofsesteenweg 37, 1750 Lennik

VZW's

Contact

Onze Expertise

Vereniging zonder winstoogmerk

De afkorting VZW staat voor ‘Vereniging zonder winstoogmerk‘. Een VZW is een vereniging en verenigt een aantal mensen (of andere verenigingen) met een gemeenschappelijk voorgekozen doel. Winst maken mag in een VZW dus wel, maar de winst moet terugvloeien naar de vereniging en naar het realiseren van het doel.

Naast het begeleiden van de boekhouding willen wij ons uiteraard ten eerste inzetten voor het adviserend begeleiden van uw vereniging. Op uw verzoek zullen wij ook jaarlijks aanwezig zijn op de algemene vergadering en/of raad van bestuur om de nodige toelichting te geven over de resultaten van het voorbije jaar.

Boekhoudkundige verplichtingen

De essentie van de boekhouding is dat je voor alle inkomsten en uitgaven op rekening van de VZW een geldig bewijsstuk kan voorleggen. Er moet feitelijk een apart dagboek bijgehouden worden, waarin elke keer je geld ontvangt of uitgeeft dit in het juiste dagboek schrijft.

Na afloop van het boekjaar dien je bij de griffie van de ondernemingsrechtbank een samenvatting in van je dagboek van inkomsten en uitgaven.

Ook VZW’s zijn dus onderworpen aan een aantal boekhoudkundige verplichtingen. De richtlijnen die gevolgd moeten worden variëren naargelang de grootte van de vennootschap, en is een taak waar Accofiska je graag mee helpt.

Administratief- en boekhoudkundig beleid

Onze jarenlange ervaring inzake het administratief- en boekhoudkundig beleid delen we graag.